Ko Te Mana o te Wai, he mana taketake. Mā wai e kawe, e hiki i te mana o te wai Māori? Mā tātou.